Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

Ideaklinikassa 11.2. klo 17–19 Vanhan kirjastotalon luentosalissa keskusteltiin siitä, miten erityisesti lastensuojelu-, aikuissosiaalityö- sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita Pirkanmaalla voitaisiin kehittää asiakkaiden tarpeita paremmin palveleviksi.

Keskustelun pohjana käytettiin asiakkaille tehdyn kyselyn vastauksia. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien asiakkaiden kokemuksia. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille.

Ideaklinikan tuloksia käytetään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Tutkimuksen ja Ideaklinikan toteuttaja on FinnMedi.

0