Teknologia diabeteshoidon tukena

Ideaklinikan edellisenä teemana oli Teknologia diabeteshoidon tukena. Tapahtumassa mietittiin diabeteshoidon suurimpia ongelmakohtia ja pohdittiin miten ne voitaisiin ratkaista. Tapahtumassa löytyi paljon loistavia ideoita, jota Ideaklinikka-tiimi yhdessä ideoitsijoiden kanssa lähtee kehittämään eteenpäin. Suuri kiitos kaikille mukana olleille!

Ideaklinikan toukokuun teeman merkittäväksi tekee paitsi diabeetikoiden suuri määrä (Suomessa n. 300 000 diagnosoitua diabeetikkoa, joiden lisäksi arvioidaan olevan 200 000 diagnosoimatonta diabeetikkoa), terveydenhuollolle aiheutuvat lisäkustannukset (noin 833 miljoonaa euroa vuonna 2007), mutta myös diabeteksen vaikutus yksittäisen ihmisen elämään. Diabetes on sairaus, joka on ihmisen arjessa ja juhlassa läsnä joka hetki. Diabeetikko ei koskaan ole lomalla.

Ideaklinikka-tapahtuman osallistujat toivoivat voivansa osallistua enemmän omaan hoitoonsa. Esimerkiksi diabeetikon mieltymykset ja tarpeet pitäisi ottaa paremmin huomioon laitteita valittaessa potilaalle. Kokonaisuutena diabeetikot toivoivat enemmän mahdollisuutta vaikuttaa hoitoon, niin että diabeetikko ei olisi potilas vaan enemminkin osa moniammatillista hoitotiimiä.

Osallistujat kertoivat myös omia kokemuksiaan diabeteshoidosta: ”Kun on tilanne päällä, hoito on erinomaista. Kun tilanne on rauhoittunut, ei diabeetikko saa mitään kontaktia hoitohenkilöstöön”. Ratkaisuksi tähän osallistujat toivoivat mahdollisuuksia itsenäiseen diabeteksen opiskeluun. Esimerkiksi verkkomateriaalia, tuotteita ja palveluita, joilla diabeetikko oppisi ymmärtämään oman sairautensa paremmin ja ennakoimaan verensokerin heittelyitä.

Konkreettisimpia kehitysideoita on koottu tämän sivun Ideat-osioon, jossa kaikki kirjautuneet käyttäjät voivat osallistua ideoiden edelleen kehittämiseen. Liitteenä ovat tapahtuman esitykset.

Mikäli haluat olla mukana ratkaisuiden kehittämisessä, ota rohkeasti yhteyttä ja katsotaan mitä voimme tehdä yhdessä!

Miten sinä parantaisit diabeetikon arkea? 

1

Kommentit

You need to be logged in to add comments.

Kirjaudu sisään